قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(كارداني عمران)

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی زیر در گروه عمران و مديريت پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی دیگر دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند. 

رديف كارداني عمران
1 اجزاي ساختمان و كارگاه
2 نقشه كشي‌اجرايي
3 محاسبات فني (2)
4 زبان فني
5 مكانيك خاك و آزمايشگاه
6 ماشين آلات ساختماني و راه سازي
7 كارگاه تاسيسات برقي و مكانيكي
8

 كارهاي چوبي و كارگاه

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26