انتخاب واحد تابستان (کارآموزی و پروژه )

قابل توجه دانشجويان محترم

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصيلي 95- 94 دانشجويان موظف مي باشند بر مبناي تعداد واحد مورد نياز موجودي ذيل را در حساب دانشجويي خود به عنوان علي الحساب شهريه به حساب 1339298855 يا شماره كارت2941-7012-3377-6104  نزد بانك ملت تامين نمايند

 

انتخاب واحد زير 6 واحد (کار آموزی و پروژه )                 مبلغ  3.000.000 ريال

انتخاب فقط يك كارآموزي                                             مبلغ  1.200.000    ريال

- دانشجويان محترم توجه داشته باشند ، سيستم به دانشجوياني كه موجودي آنها كمتر از مبالغ قيد شده باشد اجازه انتخاب واحد مازاد بر سقف را نمي دهد .

( موجودي به معناي اين است كه  : هر گونه بدهي پرداخت و يا كسر بستانكاري كه در قسمت مالي (‌تاييديه مالي ترم ) سايت ثبت گرديده است )

دانشجويان مي توانند شهريه خود را از هر يك از كارتهاي عضو شتاب به كارت حساب موسسه ، فقط از طريق دستگاه هاي خودپرداز ( ATM  ) بانك ملت واريز نمايند .

دانشجويان مي توانند شهريه خود را از هر يك از كارتهاي عضو شتاب با دستگاه هاي پوز بانك ملت مستقر در محل موسسه  واريز نمايند .    

مبالغ واريزي پس از حدود 24 ساعت اداري در سايت دانشجو ثبت مي گردد ( در صورت عدم وجود اشكال در سيستمهاي بانك عامل )  و نيازي به ارائه فيش به صورت حضوري به امور مالي نمي باشد .

دانشجو موظف به ثبت و كنترل صحت شناسه دانشجويي قيد شده در قسمت مالي خود با اطلاعات فيش واريزي مي باشد .

لازم است دانشجويان تا 72 ساعت قبل از بازه انتخاب واحد نسبت به تكميل موجودي خود اقدام نمايند . لذا ديركرد در واريز و بروز هر گونه مشكل از جانب بانك عامل  به عهده شخص دانشجو مي باشد .

-همچنين دانشجويان مي توانند با فعال نمودن رمز دوم اينترنتي كارتهاي عضو شتاب خود از طريق پرداخت الكترونيك قسمت مالي سايت دانشجويي خود اقدام به تكميل موجودي حساب شهريه خود نمايند .

 

امور مالي

1395/03/30