اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون دانشجویی هنر

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی هنر باهدف تقویت توانمندی دانشجویان

درنگارش زیبای خط فارسی، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی خط تحریری (باخودکار) می نماید.

این دوره آموزشی هرهفته پنجشنبه ها ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.