اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،28 آذر 1397

جلسه گروه معارف

گروه معارف موسسه طبق سنوات گذشته درهرترم به منظورهماهنگی وهم افزایی وانتقال تجربه بین اساتید گروه،همچنین برررسی مشکلات دانشجویان وچگونگی برگزاری بهترکلاسهای درسی این گروه در چارچوب قوانین ومقررات....جلسه ای با حضور اساتید این گروه ،با ریاست دکتر رجایی پور (مدیر گروه معارف) در تاریخ 96/9/29 برگزار نمود