اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 30 خرداد 1400

کانون دانشجویی قرآن و عترت

برگزاری مسابقه مجازی برگرفته از گزیده کتاب #سلام_برابراهیم

اسامی برندگان:

محدثه نظرعلی زاده (موسسه آموزش عالی خاوران)

سهراب صبوری (موسسه آموزش عالی خاوران)

زهرا سادات محسنی(علوم پزشکی مشهد )

فاطمه رحیمی (علوم پزشکی اردبیل)

عرفان بهروز(علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)