اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

 

 

اصل شناسنامه و 2 دوره تصوير از تمام صفحات آن.

اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن. (دانشجويان پسر جهت پليس +10 يک کپي از صفحه اول شناسنامه يا کارت ملي نياز دارند)

هشت قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري با زمينه سفيد با كيفيت بالا و پشت نويسي شده .

 اصل گواهي موقت پايان تحصيلات در مقطع كارداني و دو برگ تصوير آن.

تبصره1: براي آن دسته از پذیرفتگانی که ارائه اصل یا گواهی مدرك کاردانی امکان پذیر نباشد، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك کاردانی با محتوي فرم شماره 9پیوست را ارائه نمایند که درآن قید شده باشد »اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوري یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي عالی انقلاب فرهنگی می باشد.« در صورتی که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر (31/06/1398 ) فارغ التحصیل نشده باشد، قبولی وي» کان لم يکن« تلقی خواهد شد.

 

برگ اعلام پايان معافيت تحصيلي به معاونت وظيفه عمومي از مقطع كارداني.( براي كليه دانشجويان پسر مشمول خدمت وظيفه عمومي الزامي است)

دانشجويان پسر ملزم به ارائه يكي از مدارك زير مي‌باشند:

برگ سبز اعزام به خدمت وظيفه عمومي بدون مهر غيبت و تاريخ اعزام بعد از 1 مهر سال جاري

اصل كارت الکترونيکي پايان خدمت وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.

اصل كارت الکترونيکي معافيت دائم وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.

نامه موافقت از يگان خدمتي ويژه پرسنل نظامي

مجوز كتبي از سازمان وظيفه عمومي ناجا مبني بر ادامه تحصيل

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

 

مبلغ 16.000.000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب با شناسه واريز

درصورت عدم امكان واريز مبلغ فوق به صورت نقدي ، مبلغ 9.000.000 ريال به صورت واريز نقدي و ارائه دو فقره چك صيادي هر يك به مبلغ 3.500.000 ريال به تاريخ هاي 05/08/1398 و 05/10/1398 در وجه موسسه آموزش عالی خاوران