اطلاع از اخبار کلاسها

:sparkles:
 
دانشجویان محترم میتوانند جهت اطلاع از اخبار کلاسها علاوه بر کانال تلگرام موسسه، به سایت موسسه مراجعه نمایند: