اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی نشاط وسلامت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی نشاط و سلامت در جهت ایجاد شور وهیجان

در بین دانشجویان اقدام به برگزاری مسابقه جذاب پینت بال می نماید.