راه یابی ایده های دانشجویان خاوران از میان 80 ایده به دور نهایی

 
 
پیروزی تیم A معماری خاوران در مسابقات استارتاپ المان شهری شهرداری مشهد 
کسب رتبه دوم مسابقات🌹🌹🌹
ایده:طراحی المان نبض شهر