اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

تقدیر دانشجویان کانون فرهنگ و اجتماع از اساتید موسسه جناب آقای دکتر هادیان و

جناب آقای دکتر علامتیان به عنوان عضو افتخاری این کانون مورخ 98/6/31