اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

تمرین درس عکاسی

تمرین درس عکاسی دانشجویان معماری داخلی در خانه تاریخی داروغه مشهد
دانشجویان باید از فضایی نزدیک حداقل 6 شات با عمق مناسب تهیه کنند.