اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی قرآن و عترت

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه فاطمیه توسط

امورفرهنگی با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت