اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

همایش HSE

 
 
همایش HSE در دانشگاه خاوران با همکاری گروه معماری و سازمان نظام مهندسی
ویژه ارتقا پایه اعضای نظام مهندسی خراسان رضوی
11اردیبهشت 1398