نودانشجویان

برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزشی عالی خاوران در سال تحصیلی 1400-1401 با همکاری امور فرهنگی و اداره آموزش موسسه بمنظور استقبال و آشنایی نودانشجویان با فضای علمی دانشگاه و شرایط موجود با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی اقدام به برگزاری گردهمایی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 مهر ماه در محل آمفی تئاتر موسسه می نماید.