اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

چاپ مقاله

مقاله جدید دیگری ازآقای پروفسور مباشری ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران دریکی از ژورنالهای برتر دنیا بچاپ رسید.

عنوان:  Soil moisture estimation using land surface temperature and soil temperature at 5 cm depth

 

مشاهده