اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

چاپ مقاله

مقاله جدید دیگری ازآقای پروفسور مباشری ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران دریکی از ژورنالهای برتر دنیا بچاپ رسید.

عنوان:  Soil moisture estimation using land surface temperature and soil temperature at 5 cm depth

 

مشاهده