مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته تکميل ظرفيت بهمن ماه 1396

                       مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته تکميل ظرفيت 1396

ضمن عرض تبريك به واسطه قبولي شما در دانشگاه، به اطلاع مي‌رساند ارائه مدارك عنوان شده در رديف‌هاي زير و نيز حضور شخص پذيرفته شده در زمان ثبت نام الزامي است.

                        توجه: ازپذيرش پذيرفته‌شدگان با کسري مدرک جداً خودداري مي‌گردد.

يادآوري مي‌گردد ثبت نام در بازه‌ي زمانبندي اعلام شده توسط موسسه به شرح زير صورت مي‌پذيرد و پس از پايان تاريخ اعلام شده منطبق بر ماده 3 آيين نامه آموزشي وزارت علوم عمل گرديده و دانشجو منصرف از تحصيل قلمداد مي‌گردد.

ترتيب بر اساس حرف اول نام خانوادگي

تاريخ مراجعه

ساعت ثبت نام

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س- ش

17/11/1396

8صبح تا 13

ص-ض-ط-ظ- ع- غ-ف-ق-ك- گ-ل-م-ن-و-ه-ي

18/11/1396

8صبح تا 13

 

1.اصل فيش بانكي جهت شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 به صورت علي‌الحساب شهريه ثابت و متغير

علي الحساب  : 12.000.000 ريال ( درصورت عدم امكان واريزنقدي مبلغ 8،500،000 ریال نقد و 3،500،000 ریال چک به تاریخ 05/02/97 ) در وجه موسسه آموزش عالی خاوران قبل از انتخاب واحد

 - باقيمانده شهريه با توجه به تعداد واحد انتخابي قبل از دريافت كارت ورود به جلسه ، بايد تسويه حساب شود

توضيحات : جهت رفاه حال شما دانشجويان محترم، ‌شما مي‌توانيد به يكي از شعب بانك‌هاي ملت در سراسركشور مراجعه و يا از دستگاه‌هاي پوز فروشگاهي و ATM موجود در محل موسسه استفاده نماييد.

 

-  حساب جام بانك ملت به شماره  1339298855 ( شماره كارت 2941-7012-3377-6104  )  به نام موسسه آموزش عالي خاوران

 

تذكرات مهم:

1-   توصيه مي‌گردد كه دانشجويان محترم جهت دريافت شماره شناسه پرداخت  بانكي خود به سايت موسسه به آدرسkhi.ac.ir  مراجعه يا به صورت حضوري از تابلوهاي نصب شده در محل موسسه دريافت نمايند.

1.   لازم است دانشجويان محترم فقط از ATM   هاي بانك ملت با استفاده از كارتهاي عضو شتاب جهت هر گونه پرداخت خود استفاده نمايند.

1.    اصل شناسنامه و 2 دوره تصوير از تمام صفحات آن.

2.   اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن. (دانشجويان پسر جهت پليس +10 يک کپي از صفحه اول شناسنامه يا کارت ملي نياز دارند)

3.   هشت قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري با زمينه سفيد با كيفيت بالا و پشت نويسي شده .

4.    اصل گواهي موقت پايان تحصيلات در مقطع كارداني و دو برگ تصوير آن.

تبصره1: براي آن دسته از پذیرفتگانی که ارائه اصل یا گواهی مدرك کاردانی امکان پذیر نباشد، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك کاردانی با محتوي فرم شماره 7پیوست را ارائه نمایند که درآن قید شده باشد »اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوري یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي عالی انقلاب فرهنگی می باشد در صورتی که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر (30/11/1396 ) فارغ التحصیل نشده باشد، قبولی وي» کان لم يکن« تلقی خواهد شد.

5.   برگ اعلام پايان معافيت تحصيلي به معاونت وظيفه عمومي از مقطع كارداني.( براي كليه دانشجويان پسر مشمول خدمت وظيفه عمومي الزامي است)

6.   دانشجويان پسر ملزم به ارائه يكي از مدارك زير مي‌باشند:

 برگ سبز اعزام به خدمت وظيفه عمومي بدون مهر غيبت و تاريخ اعزام بعد از 1 مهر سال جاري

 اصل كارت الکترونيکي پايان خدمت وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.

 اصل كارت الکترونيکي معافيت دائم وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.

 نامه موافقت از يگان خدمتي ويژه پرسنل نظامي

مجوز كتبي از سازمان وظيفه عمومي ناجا مبني بر ادامه تحصيل

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت