همایش

#اولین_همایش_بین_دانشگاهی
#موسسه_آموزش_عالی_خاوران_1401
#گروه_معماری_و_شهرسازی
 
عنوان: اولین همایش بین دانشگاهی نرم افزار رویت
مدرسین: دکتر وحید وحدت(مدرس ارشد نظام مهندسی خراسان)
مهندس احسان صیادی(عضو هیات علمی معماری)
 
هزینه : رایگان
باحضور دانشجویان ازدانشگاه آزاد، دانشگاه خیام و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 
 
#موسسه_آموزش_عالی_خاوران 
 
سایت موسسه :
www.khi.ac.ir