اطلاعیه بسیار مهم تمدید پروژه قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه بسیار مهم تمدید پروژه

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

دانشجویانی که موظفند درس پایان‌نامه را برای ترم جدید (بهمن 95 ) تمدید نمایند در صورت داشتن سنوات، باید هر چه سریعتر فرم تمدید پروژه را از سایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل از تاریخ 1395/11/11 لغایت  1395/11/16  به مدیریت تحصیلات تکمیلی در طبقه اول ( خانم ارباب )تحویل دهند.

در غیر این صورت پس از تاریخ مذکور مجاز به انتخاب واحد درس پایان‌نامه نبوده و عواقب آن به عهده‌ی دانشجو می‌باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی 95/10/20