اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کمک های دانشجویی

امور فرهنگی موسسه با همکاری دانشجویان کانون فرهنگ واجتماع به مناسبت فرارسیدن سال نو اقدام به جمع آوری کمک های نقدی وغیر نقدی جهت کمک به نیازمندان حاشیه شهر می نماید جهت کمک وشرکت در این امر خداپسندانه به امور فرهنگی یا میزکانون واقع در طبقه همکف مراجعه نمایید