مسابقات تکواندو پسران

 

مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز جمعه مورخ 08/10/96 درخانه تکواندو  برگزار و نتایج ذیل حاصل شد.

 

  1. علی ابراهیمی در وزن اول               (مقام دوم)
  2. امیررضا ندیم در وزن دوم               (مقام اول)
  3. علیرضا محمدی در وزن هشتم        (مقام دوم)

تیمی : سناباد(مقام اول)  خاوران(مقام دوم)  تابران(مقام سوم)