اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارزیابی شرایط کارگاهی با رویکرد HSE برمبنای مطالعات میدانی پروژه‌های ساخت و ساز شهر مشهد (مطالعه موردی)

دانشجو:

امیررضا مهردوست

استاد راهنما :

دکتر جواد علامتیان

 تاریخ:

یکشنبه 3/11/95 ساعت 12

مکان:

کلاس402