اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون سها

امور فرهنگی موسسه درماه مبارک رمضان باهماهنگی وهمکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) 
وبه توسط دانشجویان کانون سها اقدام به برگزاری طرح اکرام ایتام ومحسنین جهت ثبت نام حامیان
در سطح موسسه نمود.