اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 30 بهمن 1397

کانون سها

امور فرهنگی موسسه درماه مبارک رمضان باهماهنگی وهمکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) 
وبه توسط دانشجویان کانون سها اقدام به برگزاری طرح اکرام ایتام ومحسنین جهت ثبت نام حامیان
در سطح موسسه می نماید 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام به امور فرهنگی ویا طبقه همکف (کانون سها)
مراجعه نمایند