اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

ویژه کارمندان موسسه

اسامی برندگان:

آقای میثم صداقت

آقای اسماعیل کوهسرخی

آقای احمد رجایی پور