اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 28 دی 1398

کانون دانشجویی فرهنگ واجتماع

امورفرهنگی با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع :

بازدید از خانه سالمندان به مناسبت شب یلدا مورخ 98/9/28