اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ واجتماع

امورفرهنگی با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع :

بازدید از خانه سالمندان به مناسبت شب یلدا مورخ 98/9/28