اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

روز درختکاری

شرکت دانشجویان موسسه، در مراسم کاشت نهال در سطح شهر با حضور مسئولین، شورای شهر و دیگر نهادها بمناسبت روز درختکاری
مورخ ۹۶/۱۲/۱۳
 
امور فرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران