اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

حضور دانشجویان خاوران در کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران خانم ها فاطمه ابراهیمی و ملیکا سهامیان مقدم به نمایندگی از کانون همیاران سلامت این مؤسسه در روزهای 24 و 25 بهمن 1396در کارگاه ویژه اعضای کانون همیاران سلامت روان که توسط مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی تشکیل گردید شرکت نمودند. لازم به توضیح است که این دوره در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان و تبادل تجربیات اعضای کانون ها برگزار شده است.