اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

رتبه بندی دانشگاه ها در سایت سیویلکا

 

موسسه آموزش عالی خاوران مقام اول را در بین موسسات غیرانتفاعی کشور از نظر تولید علم  دررتبه بندی سایت سیولیکا  کسب کرد.