جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
عنوان سخنرانی:
بررسی و مقایسه حافظه تصویری به کمک نرم افزار cantab بین دو گروه حافظان و غیرحافظان قرآن
 
سخنران: 
جناب آقای دکتر هادی اکبری
 
تاریخ سخنرانی: 1401/02/27
ساعت برگزاری : 12 الی 14