اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 14 مرداد 1400

روزهای آینده

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه کامپیوتر

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی مهندسی عمران

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری داخلی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/06/31

مسابقه پایان نامه برتر

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، مسابقه پایان نامه برتر

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/08/05

کنفرانس

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

ادامه مطلب